Klik dan lihat

Saturday, October 31, 2009

1 Israel dan taktik Freemason

Contoh di Turki.

1. Membentuk gerakan Freemasonry yang bergerak dibawah tanah beberapa orang anggotanya pun mendekati raja dan mulai memasukkan jarum berbisa, kerana kepandaian dan kelicinan siasatnya itu beberapa orang Freemasonry di jadikan penasihat kepada raja.
2. Membentuk gerakan-gerakan penunjang Freemasonry itu agar mendapat suara yang banyak. Dengan gerakan-gerakan itu raja pun terguling dari tahtanya.
3. Mengadakan tali persatuan antara Freemasonry kebangsaan dan Freemasonry internasional untuk menerapkan fahaman Freemasonry.
4. Seorang anggota Freemasonry yang bernama: Mustafa Kemal Pasya menjadi pimpinan negara.
5. Dengan kekuasaannya ia mensekularkan masyarakat Turki: Azan harus berbahasa nasional Turki begitu pun solat Jumaat. Cuti Jumaat digantikan hari Ahad. Hak waris untuk laki-laki disamakan dengan perempuan. Jilbab dilarang. Mahkamah Syariah di tutup. Huruf Arab diganti Latin. - Sekolah-sekolah disekularkan. Zakat diambil oleh negara untuk biaya Freemasonry.

Freemasonry menjelma menjadi Parti Rakyat kebangsaan. Di Mesir Freemasonry pun hampir berhasil dalam lima tempoh:

1. Menguasai kerajaan
2. Menerapkan program Freemasonry
3. Menghancurkan Parti Islam yang dianggap lawan Freemasonry itu seperti Ikhwanul Muslimin dan menggantung pimpinan-pimpinannya itu.
4. Usaha nasionalisme - sekularisme.
5. Membentuk parti tunggal berasas kebangsaan Freem

Freemason Intenasional mempunyai sepuluh gagasan yang tercantum dalam buku: Siasah Freemasonry yang diarahkan oleh Khalel ibn. Khaled pada muka 123

1. Menghancurkan semua parti, masa yang dianggap lawan Freemasonry itu dengan: kekuasaan, pecah belah atau perebutan kerusi lalu membentuk organisasi atau parti tempat berteduh Freemasonry itu atau membuatnya sebagai pelaksana idea-idea Freemasonry.

2. Mensekularkan pemuda-pemuda Islam sehingga pemuda-pemuda itu walaupun mengaku beragama Islam tetapi anti-parti terhadap Islam dan mereka menentang Islam sebagai asas dan ideologi.

3. Dalam keagamaan Freemasonry bergerak membuat agama bauran, memplotiskan ulama-ulama, sesungguhnya Freemasonry telah berhasil membuat agama baru Bahaiyah yang ditubuhkan seseorang Freemason Abdulbaha dan Ahmadiyah didirikan oleh seorang Freemason India Mirza Ghulam Ahmad ada yang radikal disebut aliran Qadyani dan yang halus disebut aliran Lahore . Kos dakwah dan tablighnya itu dari Freemasonry International melalui penguasa Inggeris. Freemason pun menaja, terbentuknya Tharekat-Tharekat Islam yang berfatwa dan bergerak selari dengan ajaran Freemasonry itu, di bentuknya pada tahun 1946 gerakan Quraniyah dipimpin oleh Syekh Yakub dari Palestin, segala sesuatu harus berdasar Quran tanpa tafsir dan semua hadith Nabi saw ditolak-nya, sehingga mereka solat hanya berdasarkan Quran, tidak ada rakaat dalam solat, tidak ada bacaan tertentu dalam solat, tidak ada azan, qamat dsb. Untuk menjauhkan anak-anak muda dalam memahami Quran dan agar anggapan kepada Quran hanya sebagai kesusasteraan purba, diadakanlah perlumbaan membaca Al-Quran, dan si pemuda-pemudi itu mau membaca al-Quran dan menghafal surat-surat tertentu sekedar hanya untuk mendapatkan piala dari panitia itu. Maka sesuailah dengan ramalan Nabi saw. bahawa: tidak tertinggal Quran kecuali tulisannya.

4. Mengumpulkan dana dari umat beragama untuk menghancurkan agama itu sendiri, di Turki pun pernah di pungut zakat fitrah oleh ulama yang diserahkan pada kerajaan di pergunakannya untuk menindas Islam.

5. Menghancurkan yang lama dan membuat yang baru ertinya segala yang dianggap kuno dibuang dan segala yang dianggap baru dibina.

6. Membuat yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga sosial, kursus-kursus bahasa, pengkajian ilmiah dsb. Diterbitkannya buku-buku baru.

7. Menghancurkan moral lama dan membuat moral baru yang disebut Etika Antarabangsa. Dalam Etika Internasional itu banyak bertentangan dengan Islam seperti dalam bertoleransi dengan agama lain, tidak membeza-bezakan agama dan sebagainya.

8. Upacara-upacara lama digali kembali dan ia dianggap untuk menyaingi agama, kesyirikan dalam segala perkara diperkuatnya,

9. Menyebarkan kepornoan (pornografi) dalam segala bentuk seperti melalui filem, buku-buku, gambar-gambar dan sebagainya.

10. Untuk melumpuhkan generasi muda di luar orang-orang Yahudi disebarkannya segala minuman yang memabukkan, narkotika dalam segala bentuk,contoh yang nyata Rokok

PADA setiap negara, nama perkumpulan Freemasonry itu berbeza-beza. Ada yang bersifat lokal ada pula yang merupakan cabang dari luar negeri, ada pula yang menghimpun semua aliran pemuda dan organisasi kepemudaan dari segala macam gerakan: Katholik, Budha, Islam, Protestan, sekular, sosialis, kebangsaan dan sebagainya. Tetapi pimpinannya harus seorang ahli Freemason, ada juga seorang yang bodoh dalam agama lalu diasuh Freemason. Karena dianggap menguntungkan bagi penguasa, maka aliran-aliran Freemasonry didukung oleh penguasa, dan kebanyakan daripada penguasa itu sendiri buta tuli tentang gerakan Freemason, dan hanya melihatnya sebagai gerakan amal kebajikan umum. Jika kita kaji, hampir semua gerakan masa atau organisasi masa yang berupa organisasi politik ataupun organisasi amal, telah dimasuki jarum-jarum Freemasonry.

Hampir semua organisasi kebangsaan di dunia ini, mendasarkan idea gerakannya pada prinsip-prinsip Freemason. Dan salah satu ciri khasnya, hampir semua pertubuhan kebangsaan bersikap anti parti islam, atau sekurang-kurangnya melirik dengan cibiran bibir terhadap Islam.

Freemason di negara-negara Asia dapat disebutkan antara lain: Thailand dan Malaysia

THAILAND
Aliran Freemasonry dimasukkan oleh orang-orang Inggeris dan Perancis yang ingin menguasai Siam sehingga menimbulkan krisis Siam. Krisis Siam mulai 1893-1896 M.

Freemasonry yang dimasukkan oleh orang Siam, berupa gagasan-gagasan sekularisasi yang diterimanya manakala orang-orang Siam itu belajar di luar negeri seperti di Inggeris. Diantara orang Freemasonry yang terkenal di Siam adalah Pridi Banamyong dan phya Bahol Sena atau Bahol Balabayuha pada 1955 M.

Di Thailand Selatan banyak umat Islam dan dianggap sebagai api dalam sekam, kerana itu kerajaan Thailand berusaha menggunakan taktik Freemasonry menghancurkannya sedikit demi sedikit.

Daerah yang sekarang disebut Thailand selatan pada masa dahulu berupa kesultanan-kesultanan yang merdeka dan berdaulat, diantara kesultanan yang terbesar adalah Patani.

Pada abad ke empat belas masuklah Islam ke kawasan itu, raja Patani yang pertama yang memeluk Islam ialah Ismailsyah.

Pada 1603 kerajaan Ayuthia di Siam menyerang kerajaan Patani namun serangan itu dapat digagalkan.

Pada 1783 Siam pada masa raja Rama I Phra Culalok menyerang Patani dibantu oleh tali barut orang Patani sendiri, sultan Mahmud pun gugurlah, meriam Sri Patani dan harta kerajaan dirampas Siam dan dibawa ke Bangkok. Maka Tengku Lamidin diangkat sebagai wakil raja atas perintah Siam tetapi kemudian ia pun berontak lalu dibunuh dan digantikan Dato Bangkalan tetapi ia pun memberotak pula.

Pada masa raja Phra Chulalongkorn tahun 1878.M Siam mula mensiamisasi Patani sehingga Tengku Din memberontak dan kerajaan Patani pun dipecahlah dan unit kerajaan itu disebut Bariwen. Sebelum peristiwa itu terjadi sesungguhnya pada 1873 M Tengku Abdulqadir Qamaruzzaman telah menolak akan penghapusan kerajaan Patani itu. Kerajaan Patani dipecah dalam daerah-daerah kecil Patani, Marathiwat, Saiburi, Setul dan Jala.

Pada 1909 M Inggris pun mengakui bahawa daerah-daerah itu termasuk kawasan Kerajaan Siam. Dan pada tahun 1939 M, Nama Siam diganti dengan Muang Thai.

Usaha-usaha Siamisasi yang sejalan dengan Freemasonry itu:
Bahasa Siam menjadi bahasa kebangsaan di kawasan Selatan, di sekolah-sekolah merupakan bahasa rasmi, tulisan Arab Melayu digantikan tulisan Siam yang berasal dari Palawa.

Pada 1923 M, beberapa Madrasah Islam yang dianggap ekstrim ditutup, dalam sekolah-sekolah Islam harus diajarkan pendidikan kebangsaan dan pendidikan etika bangsa yang diambil daripada inti sari ajaran Budha.

Pada saat-saat tertentu anak-anak sekolah pun harus menyanyikan lagu-lagu bernafaskan Budha dan kepada guru harus menyembah dengan sembah Buddha. Kementerian pendidikan memutar balik sejarah: dikatakannya bahawa orang Islam itulah yang jahat ingin menentang kerajaan sah di Siam dan menjatuhkan raja.

Orang-orang Islam tidak dibenarkan mempunyai parti politik yang berasas Islam bahkan segala organisasi pun harus berasaskan: Kebangsaan. Pemerintah pun membentuk semacam pangkat mufti yang dinamakan Culamantri,

biasanya yang dilantik itu seorang alim yang boleh menjilat dan dapat memutar balik ayat sehingga ia memfatwakan haram melawan kekuasaan Buddha.

Pada saat-saat tertentu dipamerkan pula segala persenjataan berat, alat-alat ketenteraan. Lalu mereka mengundang ulama Islam untuk melihat-lihat, dengan harapan akan tumbuh rasa takut untuk berontak. Akan tetapi orang-orang yang teguh dalam keislamannya itu tetap berjuang fi sabilillah, menegakkan sebuah negeri yang berdaulat berasas Islam Republik Islam Patani.

MALAYSIA, Freemasonry dan segala unsur pahamnya itu dimasukkan oleh penjajah Inggeris sehingga orang-orang cerdik pandai Malaysia itupun berfahaman sekular dan berpihak pada Inggeris ataupun ingin bebas tetapi tidak mahu berasaskan Islam walaupun mereka sendiri mengaku beragama Islam.

Organisasi-organisasi Freemasonry tersebar di Malaysia itu dengan pelbagai bentuk ada berdasarkan kebangsaan ataupun organisasi sosial atau pun cabang dari Freemasonry Inggeris.

Segala upacara yang sekular dikerjakan dan Islam hanya terbatas pada adat, kerana jarum Freemasonry telah masuk dalam tubuh gerakan kemerdekaan, maka parti-parti pun tidak mahu berdasarkan Islam dan tetap sekular walaupun adat agama adakalanya dibawa juga seperti salam dan bismillah seperti tercantum dalam konstitusinya itu.

Di BIRMA kaum Freemasonry dibawa oleh Inggeris di antara tokoh-tokohnya yang terkenal: Thakin. Islam di Birma hampir mengalami seperti di Thailand bahkan ada usaha mengusir mereka ataupun menjadikan mereka sekular, Islam banyak terdapat di Arakan dan Semelang pada tanah yang bersempadan dengan Patani.

Di FILIPINA umat Islam dikikis habis tetapi tetap bertahan tak mengenal menyerah, fahaman-fahaman Freemasonry dimasukkan oleh USA Sehingga terdapat gerakannya yang berterang-terang. Sebahagian besar umat Islam Filipina, terdapat di daerah selatan dan Sulu. Siasat kerajaan Filipina untuk menghancurkan Islam ditempuh dengan berbagai cara, antara lain:

1. Kekerasan sehingga timbul Gerakan Pembebasan Moro untuk melepaskan diri.
2. Melalui pendidikan dengan mensekularkan anak-anak Islam dan memutar balik fakta sejarah, diharapkannya anak-anak Islam itupun jauh dari Islam.
3. Membendung ajaran dari luar sehingga daerah Islam terisolisasi dan terkebelakang.
4. Membuat Islam tandingan yang mengiakan perintah Nasrani.

SINGAPURA
Kaum Freemasonry leluasa bergerak dan didukung oleh pemerintah yang sekular itu. Bahkan markas Freemasonry terbesar terdapat di Singapura. Segala jenis gerakan Freemasonry pun ada. Pertubuhan-pertubuhan ini ada sebahagian langsung berkaitan dengan negara Israel.

Orang-orang Freemason Asia Tenggara biasa mengadakan semacam musyawarah lengkap dengan bantuan kerajaan Singapura sendiri, datanglah utusan-utusan dari Kampuchea, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapura sendiri, Birma dan beberapa peninjau dari Australia, Inggeris dan Israel.

INDONESIA
Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang masuk senarai terbesar, dan bekas jajahan Belanda. Maka dalam sejarah Belanda sendiri, Negeri Belanda adalah tempat pertemuan Freemason se-Eropah. Di negeri Belanda dan Belgium kaum Freemasonry diperbolehkan, dan banyak ahli gerakan itu daripada para pegawai kerajaan kerajaan Belanda.

Menurut analisis kaum orientalis, bahawa bangsa-bangsa Asia Tenggara itu mudah untuk dimasuki jarum-jarum Freemasonry, kerana ada tabiat umum yang disebut Tiga Tabiat Tercela, iaitu.: Malas, Pendek Pikiran dan Suka melatah.

Dengan memanfaatkan ketiga sifat itulah, kaum Freemasonry bergerak di Asia Tenggara, mendapatkan tempat yang subur di Indonesia, sekalipun penduduknya majoriti beragama Islam. Akan tetapi sebahagian besar daripada mereka, tidak menganuti ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka ini, di Jawa disebut kaum abangan; dan di daerah lain, walaupun mereka itu mengaku beragama Islam tetapi tidak berjiwa Islam, adat istiadatnya yang merupakan campuran adat tempatan, animis, Hindu, Budha dan Nasrani.

Menurut Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia, kerajaan-kerajaan seperti Demak di Jawa, kerajaan Bone di Sulawesi, kerajaan Pagarruyung di Sumatera walaupun disebut kerajaan Islam tetapi dalam tata cara dan adat resam mereka masih memuja benda-benda azimat hukum rejam, potong tangan dan sebagainya, belum pernah diberlaku-kan di kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu. Bahkan jika kita perhatikan keadaan Yogyakarta dan Surakarta yang di anggap bekas Islam itu yang tampak hanya upacara syirik.

Gerakan kembali kepada Quran dan Sunnah di Indonesia, mendapat tentangan berat dari penguasa dan juga dari kalangan mereka yang disebut muslim.

Freemason dengan segala pengaruhnya itu telah masuk ke Indonesia sejak masa penjajahan. Gerakan-gerakan kesukuan seperti Budhi Utomo, Paguyuban Pasundan dan sebagainya. Dalam tingkah gerak dan upacara pimpinannya, sejalan dengan fahaman Freemasonry dalam mebenci Islam. Ki Hajar Dewantara yang dianggap tokoh Nasional itu telah memasukkan fahaman Freemasonry pada anak didiknya. Taman Siswa adalah sebuah institusi pendidikan sekular yang anti parti terhadap Islam, ia menolak pendidikan agama dan ia dibuat pendidikan moral sendiri yang disebut Budi Pekerti. Dalam kepercayaannya seolah-olah menolak adanya Tuhan Maha Pengatur, segala sesuatu itu ia sebutkan sebagai Kudrat alam.

Taman Siswa berusaha menjauhkan anak-anak Islam dari agamanya sendiri, jadilah dia anak sekular anak yang acuh terhadap agama atau akan menjadilah ia anak yang menganggap bahawa semua agama itu sama dan semua agama itu baik.

Parti-parti kebangsaan di Indonesia berpola dari parti kebangsaan Perancis ciptaan: Freemasonry. Ir. Sukarno dalam semangat juangnya itu ingin meniru jejak Kamal Ataturk, ahli Freemasonry dari Turki. Dalam tulisan-tulisannya banyak di muat puji-pujian pada pimpinan Turki yang berusaha menghancurkan umat Islam itu.

Sejak awal penjajahan Belanda, mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk melumpuhkan Islam itu dengan jalan-jalan politik Freemason. Seperti misalnya, memberikan para alim ulama surat pengangkatan, dan menetapkan buku-buku pedoman yang boleh jadi rujukan, dan buku apa yang terlarang supaya mereka mendidik murid-murid-nya terbatas pada rukun Iman, atau rukun Islam sahaja ditambah hikayat-hikayat yang penuh takhayul.

Selain itu, kerajaan Belanda mengambil beberapa orang keturunan Yahudi Belanda untuk mengendalikan umat Islam di Indonesia, maka diputuslah: Gobe, Snock van Horgronje, Van der plass dan sebagainya. Pertubuhan teratur yang pertama yang berbadan hukum ialah Sarikat Dagang Islam pada tahun 1903 dan kelak berganti nama menjadi Sarikat Islam yang bergerak dalam bidang politik.

Pada tahun 1914 datanglah ke Labuan orang-orang sosialis dan aktifis Freemasonry Belanda, mereka sengaja didatangkan untuk memporak porandakan Sarikat Islam. Mereka adalah: H.F.J.M Sneevliet, J.A. Brandsteder, H.W. Deker dan P. Bergsma. Mereka mendirikan Indische Sociaal Democratiesche Vereniging.

Pada tahun 1917 M gerakan Freemasonry membina rangkaian-rangkaian pada Sarikat Islam. Selanjutnya, pada tahun 1918 M Sarikat Islam pun boleh di pecah belah dalam dua aliran, yakni Sarikat Islam sebagai asas, lalu Sarikat Islam yang telah dimasuki Freemasonry itu dengan unsur-unsur Marxisme-nya, dinamakanlah Sarikat Islam Kiri atau Revolusioner Sosial dan di pimpin oleh Muso, Alimin, Tan Malaka dan sebagainya.

Pada tahun 1920, ISDV dengan politik Freemasonrynya itu sengaja memecah diri, ada aliran kanan yang dinamakan Indische Sociaal Demokrasi dan ada aliran kiri yang menyatukan diri dengan Sarikat Islam Kiri akan menjadilah Sarikat Merah, Sarikat Merah pun pada awal 1919 M mengirimkan utusannya ke Moscow, dalam membentuk komintern (Komunis Internasional) yang berpusat di Kremlin Moscow itu.

Pada 23 Mei 1920 M terbentuklah Parti Komunis Indonesia dibawah pimpinan Semaun, Darsono, anggotanya: Baars.

Pada 12 Disember 1926 timbullah Parti Nasional Indonesia dan Gerindo, Parti Nasional Indonesia itu berasaskan Marhaenisme, fahaman marhaen yang di ambil dari nama seorang petani Bandung: Marhaen, yang kemudian menjadi akronim dari Marxisme, Haegel dan Nasionalisme.

Di Indonesia pada masa itu banyak timbul gerakan-gerakan Parti Kebangsaan, dan sering menumbulkan perdebatan dengan tokoh-tokoh Islam, kerana sikap golongan kebangsaan yang menghina Islam. Ir. Sukarno pada satu segi menerima Islam yang dibawakan oleh almarhum Ustadz Hassan bin Ahmad, tetapi dalam segi lain Sukarno menolaknya, ia tidak mahu menjadikannya sebagai asas.

Pada tulisan-tulisan Soekarno pada 1927 M telah dirintislah penyatuan fahaman Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Lihat dalam: Di bawah Bendera Revolusi jilid pertama.

Pada hakikatnya kaum Nasionalisme itu menolak Islam walaupun sebahagian anggotanya itu mengaku beragama Islam.

Mereka hanya menganggap Islam hanya salah satu adat dan kepercayaan bangsa Arab, bahkan pernah salah seorang diantara mereka berkata: Digul lebih baik dari pada Mekah!. Jika kita teliti gerak-geri kaum kebangsaan, ucapan-ucapannya, tulisan-tulisannya dapat ditarik kesimpulan, bahawa mereka sebenarnya adalah pelaksana dari program Freemasonry di Indonesia dan seterusnya akan berjangkit di sekitar Asia Tenggara.Indonesia adalah ibu melayu dan segala pola pemerintah Indonesia dijadikan contoh kepada negara melayu yang lain demi memastikan fahaman freemasonry subur.

1 comment:

 1. Daerah Mayoritas Islam, Non-Islam Damai

  Demikian juga dengan orang Islam. Menurut mereka, Islam adalah agama damai. Bahkan mereka mengatakan, " Di daerah mayoritas Muslim, orang-orang non-Muslim aman-aman saja. " Sementara yang lain berkata, " Lingkungan di tempat tinggal kami ada berbagai agama. Kami bergaul dan hidup bersama dengan rukun dan damai. " Artinya, orang-orang disekitar kami cinta damai. "

  Dari pengalaman kami di Indonesia, di daerah dimana ada mayoritas Kristen atau Hindu, orang Islam juga mengaku hidup cukup rukun dan damai. Memang inilah salah satu ciri khas masyarakat Indonesia, berbagai suku dan agama tetapi dapat hidup rukun dan damai.
  Mengapa Non-Islam Menilai Islam Anti-Damai?

  Sebenarnya kami ingin sekali percaya bahwa Islam benar-benar agama yang cinta damai. Namun hingga kini masih sering muncul sebuah pertanyaan yang cukup mengganggu pikiran, " Benarkah agama Islam mencintai perdamaian? "

  Tidak dapat dipungkiri, ada ajaran agama Islam yang cenderung meyakinkan, bahwa Islam tidak menekankan damai dengan orang lain. Ajaran-ajaran ini ditekankan oleh sebagian umat Muslim. Jujur, nurani non-Islam terusik pada kenyataan bahwa banyak terdapat ayat Al-Quran yang memerintahkan Muslim memerangi non-Muslim.

  Ayat-Ayat Al-Quran yang Memberi Kesan Islam Tidak Suka Damai

  "Dan bunuhlah mereka (orang-orang kafir) dimana saja kamu jumpai mereka . . . . " (Qs 2:191).

  "Maka berperanglah kamu pada jalan Allah . . . Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). . . . ." (Qs. 4:84).

  "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah . . . . dan tidak beragama dengan agama yang benar (Islam)....." (Qs. 9:29).

  " Apabila sudah habis bulan-bulan Haram maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka . . . . . " (Qs 9:5).

  ". . . berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. . . . . ." (Qs. 9:73).
  Benarkah Agama Islam Mencintai Damai?

  Pakar Islam berusaha menjelaskan ayat ini supaya tidak kelihatan anti-damai. Namun ayat-ayat di atas jelas tidak menekankan damai. Sering orang-orang Islam tertentu mempergunakan ayat-ayat ini untuk membenarkan penganiayaan dan pembunuhan terhadap penganut agama lain.

  Ketika saya membaca ayat-ayat tentang "Jihad" dalam kitab umat Islam, pasti muncul pertanyaan, "Benarkah agama Islam mengajarkan damai?"

  Bila melihat ayat-ayat di atas, sebagai seorang Muslim, bagaimana pandangan Pembaca mengenai ajaran Islam tentang cinta damai?
  Injil Mengemukakan Damai Antara Manusia

  Menurut nabi orang Islam, orang Kristen memiliki rasa santun dan kasih. ". . . . Kami jadikan dalam hati orang yang mengikutinya [pengikut-pengikut Isa Al-Masih] rasa santun dan kasih sayang" (Qs 57:27).

  Jelas tidak semua orang Kristen demikian. Namun ajaran pokok Injil adalah ajaran damai dan kasih. Tidak ada ajaran perang. Pelajarilah ayat-ayat suci Injil berikut:

  "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu" (Injil, Rasul Besar Matius 5:44).

  "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" (Injil, Rasul Besar matius 22:39).

  "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu; minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu" (Injil, Rasul Lukas 6:27).

  "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan; lakukanlah apa yang baik bagi semua orang" (Injil, Surat Roma 12:17).

  Kita perlu bertanya pada diri kita, "Adakah ajaran di dunia ini yang mengajarkan damai seperti yang diajarkan Isa Al-Masih?"
  Cara Memiliki Damai Ilahi di Hati

  Seseorang yang ingin hidup damai dengan orang lain, perlu terlebih dahulu berdamai dengan Allah. Isa Al-Masih ingin memberi damai pada saudara.

  "Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu" (Injil, Rasul Besar Yohanes 14:27).

  ReplyDelete