Klik dan lihat

Thursday, June 3, 2010

Kisah Melayu...aku ingin jadi melayu yang berjaya.

DI DALAM cerita-cerita epik Melayu, pencarian ilmu sentiasa diletakkan di tempat yang istimewa. Ia menjadi kemestian dalam hampir semua cerita seumpama itu. Cara ilmu itu dicari sahaja yang berbeza. Ada ketikanya melalui pengembaraan dan pada waktu-waktu yang lain pula melalui perguruan dengan petapa-petapa di perut gua. Tidak kurang juga kisah-kisah yang menyebut tentang bagaimana guru-guru dijemput mengajar di istana.

Apa yang tergambar melalui kisah-kisah epik itu ialah, orang Melayu sejak dahulu menyintai ilmu. Walaupun si penglipur lara dan tukang cerita mungkin tidak tahu menulis atau membaca, namun keadaan itu tidak pernah menghalang mereka daripada menanam minat untuk belajar di kalangan audien masing-masing.

Dalam konteks kehidupan Melayu moden, seruan-seruan supaya mencintai ilmu sudah wujud sejak zaman Tun Seri Lanang dan kemudiannya Munsyi Abdullah. Pada awal abad 20, kita menyaksikan kemunculan tokoh-tokoh Melayu, terutama yang berpendidikan agama, tidak mengenal jemu berusaha menanamkan kesedaran tentang kepentingan ilmu di lubuk hati anak bangsanya. Tulisan al-Syaikh al-Adib Ahmad Zain al-Fatani dalam Hadiqat ul-Azhar Wa I-Rayajin misalnya, amat menekankan tentang perlunya umat Melayu mengambil berat terhadap kemajuan sains dan teknologi.

Anehnya, bagaimanakah bangsa yang begitu gemar mencari ilmu boleh tercicir di dalam bidang pendidikan? Kenapa anak cucu bangsa yang menyintai ilmu itu selalu dianggap terkebelakang dalam hal-hal yang membabitkan bidang ilmu tertentu?

Soalan itu sebenarnya telah lama terjawab. Semua pihak, daripada penjajah hinggalah orang bukan-Melayu dan orang Melayu sendiri, sama-sama menyedari bahawa keciciran itu mempunyai pertalian dengan tahap ekonomi orang Melayu. Di mana-mana negara pun, bangsa yang lemah penguasaan ekonominya dengan sendiri akan terkebelakang dalam bidang bidang sosial lain. Hukum yang sama meliputi bidang pendidikan.

Di Malaysia, masalah itu telah berjaya diatasi dengan cara yang agak drastik. Selepas sahaja negara ini mencapai kemerdekaan, orang Melayu yang sejak dari awal menyedari peri pentingnya pendidikan, telah menggunakan kuasa politik yang dimiliki untuk memastikan anak bangsa mereka tidak lagi tercicir. Tumpuan habis-habisan diberikan pada bidang pendidikan sehinggakan dalam banyak keadaan, kelihatan bidang itu diberi lebih keutamaan daripada bidang ekonomi. Di mana-mana sahaja, keluarga Melayu lebih suka bercakap tentang di mana dan bagaimana anak mereka belajar daripada berbincang perkara-perkara yang membabitkan pencarian wang ringgit.

Hasil kesedaran luar biasa itu dapat dilihat sekarang. Sikap pro aktif Melayu dalam isu-isu pendidikan jelas membantu menjayakan dasar-dasar pendidikan, yang digubal sejajar dengan hasrat Perlembagaan untuk memartabatkan Melayu sebagai bangsa yang maju dan berilmu.


No comments:

Post a Comment