Klik dan lihat

Friday, April 8, 2011

Islam kah kamu dan Kenapa Mesti buat Andaian Buruk dan Fitnah terhadap SPRM


Syariat islam memandang individu sebagai bahagian yang tidak boleh dipisahkan dari umat seluruhnya, ibarat anggota badan, setiap anggota badan pasti mendapat bahagian dari zat makanan, pertumbuhan dan perasaan yang menyebar di dalam tubuh. Sebagaimana kita ketahui bahawa, firman Allah s.wt baik yang merupakan perintah mahupun larangan, tidak semata-mata ditujukan kepada individu. Semua petunjuk dan ajaran Allah tertuju kepada setiap anggota masyarakat dan umat manusia. Demikian lah cara Al-Quran dan sunnah dalam menetapkan hukum-hukum syariat.

Firman Allah yang bermaksud;

' Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah (mengerjakan sembahyang) dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkanNya), serta kerjakanlah amal-amal kebajikan, supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat). Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya '. (Al-Hajj:22:77-78)

Bagaimana cara jihad kamu yang sebenarnya mengikut landasan islam, adakah jihad kamu itu bersandarkan dengan cara membawa perkhabaran yang tidak benar, membawa berita yang tidak sahih dan menyebar-menyebarkannya di merata-rata tempat tanpa kamu selidikinya, sehinggakan ianya menimbulkan fitnah yang hebat. Dan harus diingat bahawa fitnah itu membawa kerosakkan yang dasyat kepada masyarakat. Fitnah itu juga melemahkan Amar Makruf Nahi Mungkar. Begitukah sikap pejuang politik islam. Anda gagal hidup dengan cara terhormat. Anda mendokong politik hasutan, ianya terjadi kerana anda mengambil kesempatan ke atas isu yang tidak sahih. Tidakkah kamu terfikir soal menyelidik perkhabaran yang dibawa oleh si fasik.

No comments:

Post a Comment